Får skryt frå statsråden

Mandag føremiddag vitja kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ordførarar og rådmenn i Lindås, Meland og Radøy. - Eg har hatt ein fantastisk dag og eit veldig godt møte med leiinga for kommunane som skal slå seg saman til Alver, seier statsråden som var næringsminister då invitasjonen kom, men no har tatt over Sanner sitt ansvar … Les meir Får skryt frå statsråden

Alver KrF

Alver KrF vart skipa i Knarvik misjonshus torsdag 25.januar. Mellom 60 og 70 medlemmer var til stades, og partileiar Knut Arild Hareide talte. Ein festkveld, som ber bod om godt arbeid i laget framover! Her er det nye styret: Framme frå venstre: Stian Lavik (leiar), Kristina Vaktskjold Hamre (kvinnekontakt), Marit Jøssang (kommunestyregruppa i Meland), Gunnar … Les meir Alver KrF

Korleis involvera innbyggarane?

  Skal ein sikra eit godt lokaldemokrati, må flest mogleg ta del. Fellesnemnda for Alver kommune har hive seg rundt og blitt med i eit toårig prosjekt initiert av kommunal og moderniseringsdepartementet – om lokaldemokrati i samanslåingskommunar. - Vi får inntil 100 000 kroner i prosjektmidlar utbetalt i år, seier leiar i fellesnemnda, Øyvind Oddekalv. Spørjeundersøking … Les meir Korleis involvera innbyggarane?

Alver Arbeidarparti

Søndag 3. februar var Alver Ap skipa, med 60 medlemmer tilstades på skipingsmøtet på Alver hotel. Ordførar i Bergen, Marte Mjøs Persen heldt politisk innleiing. Her er det nye styret: Framme frå venstre: Rune Seim (kasserar), Kirsti G. Floen, Astrid N. Sylta (leiar), Hilde Bognøy Kleivdal (kvinnekontakt), Margrethe Aven Storheim (sekretær). Bak frå venstre: Tom Inge … Les meir Alver Arbeidarparti

Vil veta meir om pendlarane

1795 personar pendlar mellom Lindås, Meland og Radøy. Heile 5781 personar pendlar ut, og 2590 inn i framtidas Alver kommune. Kven er dei, og kvifor pendlar dei? Fellesnemnda for nye Alver kommune er oppteken av innbyggarane sine. Dei har difor nyleg fått gjennomført ei pendlaranalyse, der Hordaland Fylkeskommune har samla inn og analysert data for … Les meir Vil veta meir om pendlarane

700 dagar igjen

- Vi ligg godt an på mange område, samtidig som nesten alt gjenstår. Det seier leiar i fellesnemnda, Øyvind Oddekalv når han gjer opp status i dag - 700 dagar før Alver kommune er ein realitet. - Vi har sett ein del rammer med tanke på styringsdokument og andre vedtak vi gjorde i desember. Vi … Les meir 700 dagar igjen

– Er vi spenstige nok?

12. februar vert du invitert til å diskutera framtidas næringsliv, i Knarren. «Kva no?», spør arbeidsgruppa for næringsutvikling i Alver kommune, i samarbeid med Nordhordland Næringslag, Region Nordhordland og Industriutvikling Vest. Måndag 12. februar arrangerer dei dialogforum for næringslivet og lokale politikarar, der utfordringa til alle som har interesse av samfunnsutvikling er å vera med … Les meir – Er vi spenstige nok?

I dialog med kyrkjefolket

Kyrkjeleg fellesnemnd for Alver bed om 2 350 000 kroner. Fellesnemnda løyver det halve. Fellesnemnda har handsama søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd i Lindås, Meland og Radøy om 2 235 000 kroner til arbeidet med å etablere ei felles kyrkjeleg fellesnemnd. Framlegget frå programansvarleg Ørjan Raknes Forthun er å løyva 1,2 millionar, likt fordelt på 2018 og 2019. - Dette … Les meir I dialog med kyrkjefolket