Kyrkjefolket bed om ny vurdering

Det vert inga ny vurdering no, men kan henda i desember. Kyrkjeleg fellesnemnd kan ikkje godta at dei berre får halvparten av dei omstillingsmidlane dei har søkt om. Fellesnemnda har gjort vedtak om å tildela kyrkjeleg fellesnemnd for kommunane Radøy, Meland og Lindås 1,2 millionar i omstillingsmidlar - utbetalt med like delar i 2018 og … Les meir Kyrkjefolket bed om ny vurdering

Tar styringa over vegmidlane

  To millionar skal brukast til Sambandet Vest, men kva skal dei siste tre millionane brukast til? Fellesnemnda godkjenner at Meland kommune får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til … Les meir Tar styringa over vegmidlane

Partia får ein pott

Med 11 mot 10 stemmer har fellesnemnda vedtatt å gje økonomisk stønad til samanslåing av lokalpartia i dei tre Alverkommunane. I fellesnemnda sitt møte 4. desember 2017 vart det gjort vedtak om å løyva 250 000 kroner til demokratibygging, etter forslag frå Anna Valle (Sp). Sidan har saka vore drøfta med departementet som svarar at dei … Les meir Partia får ein pott

Kvifor bygga ny kommune?

Fellesnemnda har fleire tips til korleis kommunisera med tilsette og innbyggjarar i Alver kommune. I juni skal kommunikasjonsstrategi for Alver kommune i byggeperioden vedtakast. I dagens møte drøfta fellesnemnda strategiforslaget med særleg fokus på handlingsdelen for dei neste to åra. - I den interne kommunikasjonen er det viktig å styrka kompetansen til leiarane, sikra at … Les meir Kvifor bygga ny kommune?

Utforsk 15 turar i Alver

  - Lat det går sport i å utforska den nye kommunen vår. Det er oppmodinga frå ordførarane i dei tre kommunane som snart blir eitt. Ei rykande fersk turbrosjyre blir om kort tid sendt ut til husstandane i Alver, med presentasjon av 15 turforslag - fem i kvar kommune. For kropp og sinn No … Les meir Utforsk 15 turar i Alver