Nyheiter

Det skal vere 47 representantar i Alver kommunestyre. No er tida komen for at partia skal sende inn sine listeframlegg. (Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Desse ønskjer å stille til val – sjå listeframlegga

No kan du sjå kva lister dei politiske partia har sendt inn til kommunestyrevalet i september. 1. april klokka 12 ...
Les meir
Line Merete Valle henta innspel frå ei brei gruppe fagavdelingar.

Ho har ansvar for alle kommunale bygg, vegar og anlegg

Line Merete Valle blir leiar for eigedomsforvaltninga til Alver. Vi var med då ho inviterte tilsette i ei rekkje avdelingar ...
Les meir
Leif Hosøy Sleire fekk gode tilbakemeldingar frå fellesnemnda då han presenterte konseptet rundt lokaldemokratidagen.

Set demokratibygging på dagsorden

6. mai inviterer fellesnemnda aktive politikarar og nye listekandidatar i Alver til samling om lokaldemokrati. – Bakgrunnen for samlinga er ...
Les meir
Foto: Ane Bysheim

Søk tilskot til kulturarrangement og –aktivitetar i Alver 2019

No kan lag og organisasjonar og andre kulturaktørar søkje tilskot til kulturarrangement og –aktivitetar i Alver i 2019. Aktivitetane og ...
Les meir
Frå arrangementet "Ungane på strilelandet"

Aktivitets- og kulturprogrammet for Alver kommune januar 2019-januar 2020

Kva er aktivitets- og kulturprogrammet? Aktivitets- og kulturprogrammet består av kulturarrangement og -aktivitetar som skal skape interesse for og tilhøyrigheit ...
Les meir
Smilande bibliotekarar frå Strilabiblioteket. F.v. Kjersti Rydland, Thomas Brevik, Nina Edvardsdal, Laila Rene, Guri Aarhus, Marit-Gro Berge, Inger Tingstad, Solveig Eikeland.

Årets bibliotek i Hordaland kjem frå Alver

– Dette er utruleg stas, seier Marit-Gro Berge avdelingsleiar for biblioteka i Alver. Onsdag delte Norsk bibliotekforening ut prisen for ...
Les meir
Leiar for NAV Alver Jane Britt Daae skal jobbe med å få folk i arbeid.

– Arbeidsmarknaden har ikkje kommunegrenser

Hjartesaka til Alver sin nye NAV-sjef, Jane Britt Daae, er å sørgje for at ungdom ikkje fell utanfor. –  Vi ...
Les meir

AVLYST – Kurs for revy- og teaterinteresserte

Dessverre må vi avlyse kurset som skulle arrangerast 30.03. i Haugatun grunna for få påmelde. Vi prøver igjen til hausten! ...
Les meir
Jon Askeland (Sp), Astrid Aarhus Byrknes (KrF) og Øyvind Oddekalv (Ap) tel ned kor mange dagar det er igjen til Alver.

No er det 300 dagar igjen til Alver

Vi har tatt ein prat med dei tre ordførarane om vegen fram mot Alver kommune. – Vi ligg godt an ...
Les meir
Ein smilande Nicolay Leganger er stolt over kor gode naboar kommunane i Alver er.

Hyllar Alver med eigenkomponert song

Visemusikaren Nicolay Leganger fekk æra av å opne møtet i fellesnemnda måndag ettermiddag. – Songen handlar om naboskap, natur, kjærleik ...
Les meir
Close Menu