Nyheiter

Har du innspel til næringsutviklinga i Alver? Tanja Hoel vil gjerne høyre dine forslag.

Innspelsmøte om næringsutvikling

Har organisasjonen eller verksemda di innspel til arbeidet med næringsutvikling i Alver kommune? Næringssjef Tanja Hoel og ordførarane inviterer til ...
Les meir
Saman med Dag Seter i BOF stod Askeland for den offisielle markeringa med å klyppa eit gryande siktagran-tre framfor huset.

Skageneset i gamal prakt – supert turmål

Det var reine folkefesten i Skageneset søndag. Denne staden, som under andre verdskrig gav skjul for mange titals flyktningar som ...
Les meir
Idrettsplanane og den samordna anleggsstrategien legg føringar for Alver kommune sitt arbeid med og satsing på anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø dei komande åra. Illustrasjonsfoto frå Nordhordlandshallen.

Har din organisasjon planar om nye idrettsanlegg i nærmiljøet? Vi vil høyre om dei!

Vi skal rullere idrettsplanane i Alver og utarbeide ein anleggsstrategi. No inviterer vi private utviklarar (bygdelag, vellag idrettslag osv.) som ...
Les meir
Like bak huset til Maya Riise er ein liten fjelltopp med utsyn til bygda og havet. Her trivst ho aller best.

Maya fekk kjøpe draumen

Maya Riise (32) elskar natur og friluftsliv. Aller helst går ho tur på si eiga, 158 dekar store tomt. – ...
Les meir
Rådgjevar for kultur i Radøy, Bente K. Hervik og kultursjef i Alver, Eirik B. Utne inviterer alle ut for å bli betre kjend i Alver med Stolpejakten

Bli med på Stolpejakten!

Stolpejakt-sesongen i Alver er i gang, og vi oppmodar alle til å kome seg ut og bli meir kjende i ...
Les meir
Fellesnemnda inviterer til samling om lokaldemokrati 6.mai. Her frå eit møte i fellesnemnda i haust. Framme frå venstre Jostein Borlaug (Ap) og Nina Bognøy (Ap).

Er du politikar? Meld deg på lokaldemokratisamlinga!

Alle aktive politikarar og nye listekandidatar i Alver er inviterte til samling om lokaldemokrati, 6. mai. Bruk påmeldingsskjemaet nedst i ...
Les meir
KrF-politikar Vetlemøy Wergeland (nummer to frå høgre) er varamedlem i fellesnemnda, som hadde møte måndag 1. april.

Kva godtgjersle skal politikarane ha?

Det er eit av spørsmåla fellesnemnda i Alver skal handsame i vår. Måndag presenterte den politiske prosjektgruppa sine forslag for ...
Les meir
Det skal vere 47 representantar i Alver kommunestyre. No er tida komen for at partia skal sende inn sine listeframlegg. (Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Desse ønskjer å stille til val – sjå listeframlegga

No kan du sjå kva lister dei politiske partia har sendt inn til kommunestyrevalet i september. 1. april klokka 12 ...
Les meir
Line Merete Valle henta innspel frå ei brei gruppe fagavdelingar.

Ho har ansvar for alle kommunale bygg, vegar og anlegg

Line Merete Valle blir leiar for eigedomsforvaltninga til Alver. Vi var med då ho inviterte tilsette i ei rekkje avdelingar ...
Les meir
Leif Hosøy Sleire fekk gode tilbakemeldingar frå fellesnemnda då han presenterte konseptet rundt lokaldemokratidagen.

Set demokratibygging på dagsorden

6. mai inviterer fellesnemnda aktive politikarar og nye listekandidatar i Alver til samling om lokaldemokrati. – Bakgrunnen for samlinga er ...
Les meir
Close Menu