Nyheiter

På veg mot Alver

Dei har eit omfattande arbeid framfor seg. Seminaret denne veka har vore ein god start. Me har starta på eit ...
Les meir

«La oss være enige om at det beste er om foreldrene blir enige om navnet, og ikke overlater det til presten ved døpefonten.»

Sitatet tilhøyrer fylkesmann Lars Sponheim som leia fellesmøtet for kommunane Lindås, Meland og Radøy i dag. Dei 83 folkevalde var ...
Les meir

Fellesnemnda er vald

Desse 21 politikarane utgjer Fellesnemnda som skal leia det vidare arbeidet med kommunesamanslåing. Frå Lindås: Astrid Aarhus Byrknes (KrF) Leif ...
Les meir

Lindås går også for Alver

Med 18 mot 13 stemmer har Lindås kommunestyre gjort vedtak om at namnet på den nye kommunen skal vera Alver ...
Les meir

53 år sidan sist

Kor var du då Brå brakk staven? Og kor er du når storkommunen får vedtatt namnet sitt? Det første spørsmålet ...
Les meir

Ein historisk dag

Det vert både høgtid og fest når kommunane Lindås, Meland og Radøy samlast til fellesmøte torsdag 22. juni, leia av ...
Les meir

Radværing tilsett i vest

Paul J. Manger (58) frå Manger vart før helga tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune fram til januar 2020. Les saka her:Ny prosjektleiar ...
Les meir

Ordføraren måtte bruka dobbeltstemma si for Alver

Alver 12 stemmer – Nordhordland 12 stemmer Kommunestyret i Radøy diskuterte namn på den nye kommunen torsdag kveld, med utgangspunkt ...
Les meir

Meland seier ja til Alver

Eit samrøystes  Meland kommunestyre meiner den nye kommunen skal heita Alver kommune. Under debatten i Meland kommunestyre i kveld sette ...
Les meir

Siste møte i førebuande fellesnemnd

Måndag 12. juni hadde førebuande fellesnemnd sitt siste møte. Når no den permanente fellesnemnda tar over, vil dei same politikarane ...
Les meir
Close Menu