Nyheiter

Dette seier Språkrådet

Mandag skal førebuande fellesnemnd drøfta innstillinga frå namnekomiteen om Alver som nytt namn på storkommunen. Deretter går saka vidare til ...
Les meir

Søkjer om 5 millionar

Dei tre kommunane ønskjer å sikra meir midlar til Sambandet Vest. Når førebuande fellesnemnd samlast mandag 15. mai, er ei ...
Les meir

Samstemte om Alver

Namnekomiteen foreslår Alver som namn på den nye kommunen. No går saka vidare til førebuande fellesnemnd. Då namnekomiteen møttest fredag ...
Les meir

Ein open prosess

Samanslåing av dei tre kommunane, Meland, Lindås og Radøy er ein omfattande prosess som krev ei stor grad av involvering ...
Les meir

Kva skal kommunen heite?

11 namn vert no send vidare frå navnekomiteen (bildet) til referansegruppa. Deira mandat er å komma tilbake med 3-5 namn ...
Les meir

Nærare 200 namneforslag

Det har vore eit imponerande engasjement rundt  utfordringa om å finna namn til den nye storkommunen i Nordhordland. Om lag ...
Les meir

Fjerde møte i fellesnemnda

Mandag 24. april har førebuande fellesnemnd sitt fjerde møte. Møtet vert halde i rådhuset på Manger, og på sakskartet står ...
Les meir

Kva er viktigast for deg?

Dersom du som innbyggar i Lindås, Meland eller Radøy tar deg tid til å sjå inn i den nye kommunen ...
Les meir

Tusen dagar igjen…

I dag, onsdag 5. april 2017, er det nøyaktig tusen dagar igjen til dagens Lindås, Meland og Radøy er historie ...
Les meir

Namnet har fullt fokus

No startar for alvor jobben med å finna namn til den nye kommunen som Lindås, Meland og Radøy skal byggja ...
Les meir
Close Menu