Nyheiter

Siste møte i førebuande fellesnemnd

Måndag 12. juni hadde førebuande fellesnemnd sitt siste møte. Når no den permanente fellesnemnda tar over, vil dei same politikarane ...
Les meir

Stortinget sa ja

Torsdag kveld gjorde Stortinget vedtak om å slå saman kommunane Lindås, Meland og Radøy. Vedtaket som vart fatta av Stortinget ...
Les meir

Seminar om vegen vidare

oktober er foreslått som dato for å vedta eit styringsdokument for vegen vidare mot ein ny kommune. Når førebuande fellesnemnd ...
Les meir

Når tre blir ein

Når dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy byggjer ein ny kommune, startar dei ikkje arbeidet med blanke ark, men ...
Les meir

Fleirtal for Alver

Førebuande fellesnemnd drøfta mandag namnet på den nye storkommunen. Med 15 mot 6 stemmer vert Alver kommune sendt vidare til dei ...
Les meir

Dette seier Språkrådet

Mandag skal førebuande fellesnemnd drøfta innstillinga frå namnekomiteen om Alver som nytt namn på storkommunen. Deretter går saka vidare til ...
Les meir

Søkjer om 5 millionar

Dei tre kommunane ønskjer å sikra meir midlar til Sambandet Vest. Når førebuande fellesnemnd samlast mandag 15. mai, er ei ...
Les meir

Samstemte om Alver

Namnekomiteen foreslår Alver som namn på den nye kommunen. No går saka vidare til førebuande fellesnemnd. Då namnekomiteen møttest fredag ...
Les meir

Ein open prosess

Samanslåing av dei tre kommunane, Meland, Lindås og Radøy er ein omfattande prosess som krev ei stor grad av involvering ...
Les meir

Kva skal kommunen heite?

11 namn vert no send vidare frå navnekomiteen (bildet) til referansegruppa. Deira mandat er å komma tilbake med 3-5 namn ...
Les meir
Close Menu