Nyheiter

– Media er patriot og vaktbikkje

Bruk lokalavisene, ver opne og ha fokus på menneske. Det er kort summert dei to redaktørane sine råd til lokalpolitikarane ...
Les meir

Same godtgjersle i nemnd og utval

Dei 21 medlemmane får 1000 kroner for kvart møte i regi av fellesnemnda for Alver kommune. I møte 15. januar ...
Les meir

Vil veta meir om pendlarane

1795 personar pendlar mellom Lindås, Meland og Radøy. Heile 5781 personar pendlar ut, og 2590 inn i framtidas Alver kommune ...
Les meir

700 dagar igjen

- Vi ligg godt an på mange område, samtidig som nesten alt gjenstår. Det seier leiar i fellesnemnda, Øyvind Oddekalv ...
Les meir

– Er vi spenstige nok?

12. februar vert du invitert til å diskutera framtidas næringsliv, i Knarren. «Kva no?», spør arbeidsgruppa for næringsutvikling i Alver ...
Les meir

I dialog med kyrkjefolket

Kyrkjeleg fellesnemnd for Alver bed om 2 350 000 kroner. Fellesnemnda løyver det halve. Fellesnemnda har handsama søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd i ...
Les meir

Diskusjon om Sambandet Vest

Kvifor forskottera Askøy kommune sin del? Gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) si tilskotsordning tilinfrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg ...
Les meir

Må samkjøra budsjettarbeidet

-Det er viktig at Alver kommune har kontroll på økonomien frå starten, seier Ørjan Raknes Fortun. Då fellesnemnda måndag skulle ...
Les meir

Ein prinsipiell diskusjon

Kven avgjer om ei sak er prinsipiell? Dersom det oppstår tvil om ei sak er prinsipiell eller ikkje, er det ...
Les meir

Vil halda auge med brannsamarbeid

Radøy sa ja til å delta, Lindås og Meland nei. No ønskjer fellesnemnda at Ørjan Raknes Forthun skal ha ei ...
Les meir
Close Menu