Nyheiter

Partia får ein pott

Med 11 mot 10 stemmer har fellesnemnda vedtatt å gje økonomisk stønad til samanslåing av lokalpartia i dei tre Alverkommunane ...
Les meir

Kvifor bygga ny kommune?

Fellesnemnda har fleire tips til korleis kommunisera med tilsette og innbyggjarar i Alver kommune. I juni skal kommunikasjonsstrategi for Alver ...
Les meir

Utforsk 15 turar i Alver

- Lat det går sport i å utforska den nye kommunen vår. Det er oppmodinga frå ordførarane i dei tre ...
Les meir

Vil vite meir om pendlarane

– Kvar dag pendlar fleire tusen arbeidstakarar inn til og ut av kommunane våre, men kvifor pendlar dei? Dette vil ...
Les meir

Informasjon om spørjeundersøking

Bakgrunn for prosjektet og spørjeundersøkinga Meland, Lindås og Radøy har stor utveksling av arbeidskraft både seg i mellom og med ...
Les meir

Sambandet Vest vert avvikla

Meland tar over styringa av vegprosjektet. Fellesnemnda godkjende i førre møte at Sambandet Vest får disponere inntil kr 2 mill av tildelte ...
Les meir

Nei til partistøtte

Dersom dei politiske partia får midlar frå samanslåingspotten, krev arbeidsgjevarorganisasjonane det same. Møte mandag Under budsjettprosessen i desember i fjor, ...
Les meir

Ansvar for tannhelsa

Skal Alver kommune ta over tannhelsetenesta som eit treårig prøveprosjekt frå 2020? Saka skal drøftast i fellesnemnda måndag 7. mai, ...
Les meir

Sambandet Vest si framtid

Korleis skal Sambandet Vest organiserast? Og korleis sikra best mogleg brukt av dei 5 millionane Alver kommune har fått til ...
Les meir

– Kva skal gjerast før 2020?

Høgre og Frp vil ha prosjekt for næring i Alver kommune. I fellesnemnda sitt møte måndag la Øyvind Bratshaug (Frp) ...
Les meir
Close Menu