Nyheiter

– Er vi spenstige nok?

12. februar vert du invitert til å diskutera framtidas næringsliv, i Knarren. «Kva no?», spør arbeidsgruppa for næringsutvikling i Alver ...
Les meir

I dialog med kyrkjefolket

Kyrkjeleg fellesnemnd for Alver bed om 2 350 000 kroner. Fellesnemnda løyver det halve. Fellesnemnda har handsama søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd i ...
Les meir

Diskusjon om Sambandet Vest

Kvifor forskottera Askøy kommune sin del? Gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) si tilskotsordning tilinfrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg ...
Les meir

Må samkjøra budsjettarbeidet

-Det er viktig at Alver kommune har kontroll på økonomien frå starten, seier Ørjan Raknes Fortun. Då fellesnemnda måndag skulle ...
Les meir

Ein prinsipiell diskusjon

Kven avgjer om ei sak er prinsipiell? Dersom det oppstår tvil om ei sak er prinsipiell eller ikkje, er det ...
Les meir

Vil halda auge med brannsamarbeid

Radøy sa ja til å delta, Lindås og Meland nei. No ønskjer fellesnemnda at Ørjan Raknes Forthun skal ha ei ...
Les meir

Talerett til alle tre

 Skal berre rådmannen i Alver ha møteplikt og talerett i fellesnemnda? Det spørsmålet vart sentralt då fellesnemnda måndag skulle vedta ...
Les meir

– Grunnmuren er på plass

l Ei samstemt fellesnemnd kunne måndag vedta omstillingsavtalen med dei endringane som partsamansett utval (PSU) har foreslått. Omstillingsavtalen er ein ...
Les meir

Alver har fått sitt første budsjett

Vel 72 millionar skal brukast på å gjera Lindås, Meland og Radøy til ein ny storkommune. Fellesnemnda for Alver kommune ...
Les meir

Tilstades i alle tre kommunane

For å få best mogleg kontakt med dei som jobbar i dei tre kommunane, har Ørjan Raknes Forthun fast kontordag ...
Les meir
Close Menu