Nyheiter

Busjettet var opp til behandling i førre kommunestyremøte. Her frå eit tidlegare møte.

5 millionar årleg til næringsfond i Alver

Torsdag vedtok kommunestyret å setje av fem millionar kroner årleg til næringsutvikling i Alver. Forslaget kom frå utval for næringsutvikling ...
Les meir
Karin Elisabeth Beck (ståande t.v.) tok godt i mot forvaltningskontoret då dei var på besøk på Vikebø. Tilsette på forvaltningskontoret f.v. Kari Hesjedal, Eli Valgerd Tvedten, Gro Elin Kleiveland og Nadia Margrethe Molland.

På Alver-turné

I desember har forvaltningskontoret vore på rundtur i heile Alver. Dei helser på nye kollegaer, og ser og lærer meir ...
Les meir
Evy Eknes (t.v.) og Frode Olsen (t.h.) frå Reklamehuset, saman med kommunikasjonsleiar Silje Andvik Hoaas.

Presenterte Alver sin nye grafiske profil

Torsdag 19. desember er det siste kommunestyremøtet før jul. Mange viktige saker står på agendaen, og det skal gjerast vedtak ...
Les meir
Frå venstre: Stian Lavik (KrF), leiar av utval for næringsutvikling og drift, Tanja Hoel, leiar næring og utvikling Alver kommune, Børge Brundtland, dagleg leiar Industriutvikling Vest, Baste Tveito, dagleg leiar Nordhordland Næringslag. Nestleiar for kontaktutvalet, Mabel Johansen (H) var ikkje til stades då biletet blei teke.

Opprettar eit kontaktutval for næringslivet i Alver

– Vi ønskjer å ha eit tett samarbeid med næringsaktørane i kommunen for å utvikle ein attraktiv og berekraftig næringskommune, ...
Les meir

Slik får du tak i oss i Alver kommune

Vi byggjer ei ny nettside og er klare for å svare på spørsmål. Lurar du på kva tilbod den nye ...
Les meir
No kan du komme med innspel!

Har du innspel til økonomiplan, gebyr og betalingssatsar i Alver?

Alver formannskap handsama økonomiplanen for 2020 – 2023 og gebyr- og betalingssatsar i møte 5.12.2019. Sakene 10/19, 11/19, 17/19, 20/19 ...
Les meir
I veke 5 og 6 er det innskriving for alle 6-åringar i Alver.

Innskriving i grunnskulen 2020

Har du ein spent 5-åring som skal byrje på skulen til hausten? I veke 5 og 6 skal alle elevar ...
Les meir
Er du mann og får NAV-yting i dag? Sjekk denne moglegheita!

Vi søkjer menn!

Alver kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram der menn med NAV-ytingar får tilbod om eit komprimert og forutsigbart utdanningsløp ...
Les meir
Thore Helland (FNB) og Ståle Juvik Hauge (Ap), to av representantane i kommunestyret i Alver.

Vil ha god møtekultur i Alver

Torsdag hadde kommunestyret det nest siste møtet før jul. Folkevaldopplæring var eit av punkta på agendaen. – Samspel er viktig ...
Les meir
Vi direktesender frå kommunestyremøtet torsdag 28. november.

Sjå opptak frå kommunestyremøtet

Torsdag kl 12. var det kommunestyremøte i Alver. Sakslista finn du her ...
Les meir
Close Menu