Nyheiter

Felles utsending av partiprogram

Alle husstandar i Alver får programma til dei politiske partia i ein felles konvolutt i desse dagar. Alver kommune er ...
Les meir

Havbruk – ei viktig næring for Alver

Onsdag i førre veke var ordførar i Lindås, kommunetilsette og representantar frå næringslivet på synfaring ved Eide Fjordbruk. Her fekk ...
Les meir

70 sumrar på landet

Han er fødd i byen mellom dei sju fjell, og har arbeidd for den største eksportvara i byen; Hansa. Slik ...
Les meir

No kan du røyste

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsval. Førehandsrøystinga startar måndag 12. august, og varer fram til 6. september. Her kan ...
Les meir

Tre millionar prosjektsatsing for å skape ny næringsutvikling i Mongstad Industriklynge

Nordhordland Næringslag, Industriutvikling Vest og Alver kommune startar opp fellesprosjekt for ny grøn næringsutvikling i Mongstad Industriklynge. – Mongstad er ...
Les meir

Vil du bli med på Alverdagen?

Vi inviterer lag og organisasjonar til å stille med stand laurdag 19. oktober i Knarvik arena. På Alverdagen får innbyggjarar ...
Les meir

Sterk dugnadsånd i Alver

Ei fersk kulturundersøking visar at 2 av 3 bidrar aktivt til kultur- og aktivitetstilbodet i Lindås, Meland og Radøy. – ...
Les meir

Tre millionar til gründerprosjekt for flyktningar

Meland kommune har fått tildelt midlar frå Regionalt Forskingsfond Vestlandet til å utvikle og teste ei alternativ introduksjonsordning for flyktningar ...
Les meir

Alver-talent på landsfestivalen

Ungdommar frå Alver er i desse dagar i Stjørdalen for å representere Hordaland i UKM. 19 år gamle Jone Nikolay ...
Les meir
Desse flinke barnehagebarna frå Alver stilte villig opp på fotoshoot.

200 dagar til Alver

No er det berre 200 dagar igjen til 1. januar 2020. Kva er ein betre måte å feire bygginga av ...
Les meir
Close Menu