Nyheiter

Øyvind Oddekalv (f.v.), Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland (t.h.), overrekte orførarkjede og klubbe til den første ordføraren i Alver; Sara Hamre Sekkingstad.

Alver har fått sin første ordførar

På det historiske møtet 17. oktober vart Sara Hamre Sekkingstad (Sp) vald til Alver sin første ordførar. – Tusen takk ...
Les meir
Torsdag skal Alver kommunestyre ha sitt første møte. Illustrasjonsfoto frå eit av møta i fellesnemnda.

Her kan du sjå det første kommunestyremøtet

Torsdag skal kommunestyret i Alver konstituerast og ny ordførar veljast. Ein viktig milepæl i bygginga av Alver skjer torsdag 17 ...
Les meir

Lovar ein festdag i Knarvik arena

Laurdag vert det mykje kjekt å sjå og høyre på for små og store når Alverdagen går av stabelen i ...
Les meir
Paul Otto Brunstad var oppteken av at leiarane skal sjå medarbeidarane sine, skape samhøyr og fellesskap.

Lokomotivet i lokalsamfunnet

Alver sitt første oppvekstforum samla leiarar og mellomleiarar i barnehage, skule, SFO, helsestasjon, PPT, barnevern og oppvekststaben til felles møte ...
Les meir

«Svømmer» i Alver-genserar

12 strikkeglade har tatt utfordringa om å skape den nye Alver-genseren. Bidraga kan du sjå på catwalken under opninga av ...
Les meir
Ungdomsråda oppretta si eiga fellesnemnd, med personar frå både Radøy, Meland og Lindås. No gir dei over stafettpinnen til Alver ungdomsråd. Bak f.v. sit Morten Stokke, Daniel Gjelsvik Kaland, Marte Vågenes Solheim og Thea Risøy. Framme f.v. sit Ebbe Io, Steffen Vestheim Sævdal og Susanne Sørli Slettebakken.

Vil du bli med i Alver sitt første ungdomsråd?

Er du interessert i at ungdom skal ha gode tilbod i Alver? Innan måndag 21. oktober kan du nominere deg ...
Les meir
Medlemmene i fellesnemnda: Desse politikarane var med og bygde Alver. (Biletet vart tatt under økonomisamlinga førre veke)

Fellesnemnda i Alver er no historie

Måndag hadde fellesnemnda sitt siste møte. Over ein tre årsperiode har politikarane i dei tre formannskapa vore samla i fellesnemnda ...
Les meir
Sjef for næring og utvikling Tanja Hoel overleverte måndag næringsanalysen til leiar av fellesnemnda Øyvind Oddekalv.

Smart vekst i Alver – Ny næringsanalyse lagt fram i fellesnemnda

Næring og utvikling overleverte måndag ein fersk næringsrapport om bransjestrukturen og vekst i Alver til fellesnemnda. På bakgrunn av rapporten ...
Les meir
Thomas Rikstad, klubbleiar i Ung Meland, syntest det var spanande å vere med fellessamlinga.

Samfunnsutviklarane byggjer fellesskap

Gruppearbeid på tvers av avdelingar, samskaping og forventningar var nokre av ingrediensane då sektoren samfunnsutvikling hadde si første fellessamling førre ...
Les meir
Nils Marton Aadland (H) hadde fleire spørsmål til administrasjonen.

Slik kan økonomiplanen kome i balanse

Måndag hadde fellesnemnda eit eige økonomimøte der politikarane fekk stille spørsmål og alle kommunalsjefane orienterte om status for sine sektorar ...
Les meir
Close Menu