Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Er du brennande engasjert for frivillig sektor? Frå 01.06.2019 vert det ledig stilling som dagleg leiar for Radøy

Frivilligsentral og vi søkjer deg som ønskjer å arbeide koordinerande og utviklande opp mot det lokale organisasjons-

og frivilligheitslivet.

 

Om arbeidsstaden

Radøy Frivilligsentral held til i den gamle prestegarden på Manger, og samarbeidar tett med det rike kultur- og

organisasjonslivet i kommunen.  Radøy kommune vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland 2018, og årets barne-

og ungdomskommune i Noreg 2014.

Frå 1.1.2020 vert sentralen del av kulturtenesta i Alver kommune, organisert under avdelinga Kulturutvikling, idrett og

frivilligheit. Som dagleg leiar vil du her inngå i eit team- og fagfellesskap med frivilligsentralane i Lindås og Meland.

Alver kommune vil ha nærmare 30 000 innbyggjarar, derav 5 000 i dagens Radøy kommune.

 

Ansvar og arbeidsoppgåver

Dine sentrale oppgåver vil vere:

– Prosjektarbeid og samarbeid med frivillig sektor

– Koordinerings- og utviklingsoppgåver med frivillig sektor

– Initiering av nye tiltak og tilbod

Som dagleg leiar skal du jobbe med den daglege drifta av Radøy Frivilligsentral og samarbeide med sentralane i

Meland, Lindås og andre fellesprosjekt og -oppgåver. Du skal vere med og utvikle sentralens rolle og posisjon i

lokalsamfunnet, og jobbe med langsiktig utviklingsarbeid for å byggje samhandling mellom offentleg, privat og frivillig

sektor.

Kveld- og helgearbeid må påreknast.

 

Kvalifikasjonskrav

– Du har relevant utdanning på bachelornivå

– Du samarbeidar og kommuniserer godt både munnleg og skriftleg

– Du har kjennskap til samtidige strømmingar i samfunnet og frivilligheita

– Du har førarkort klasse B

 

Som dagleg leiar er du kreativ og løysingsorientert, og evner å jobbe både sjølvstendig og tett med andre i team. Du har

kunnskap og erfaring med bruk av sosiale medier og normal programvare som blant anna Office og Adobe. Du har

gjerne kjennskap til kommunalt styringssystem og sakshandsaming, og erfaring/kompetanse frå organisasjonslivet,

leiing, prosjektarbeid og økonomi. Det vil verte lagt vekt på kunnskap og erfaring innan organisasjons- og

frivilligheitsfeltet, og personleg eignaheit for stillinga. Administrasjonsspråket i Radøy kommune, og framtidige Alver

kommune, er nynorsk.

 

Vi kan tilby

Løn etter gjeldande tariffavtale

God pensjonsordning

 

Politiattest

Det vert stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

 

Slik søkjer du

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss du har problem med å registrere deg som søkjar.

 

Søknadsfrist    05.05.2019

 

Kontaktperson

Lisbeth Toppe Alvær, leiar for HR og utvikling i Alver

Tlf: 56 34 90 19, mobil: 930 36 156, lisbeth.alvaer@radoy.kommune.no

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu