Kultur

Mykje spanande skjer på kulturfronten under bygging av Alver. Blant anna arrangerer vi nynorskdagane 13.-22. september og Alverdagen 19. oktober.

Arrangementa og aktivitetane i haust er samla i kultur- og aktivitetsprogrammet.

Trykk her eller på biletet for å lese programmet for september til desember.

Arrangementa høyrer til ein av desse kategoriane:

  • Eit samarbeid mellom kulturaktørar i Lindås, Meland og Radøy kommune.
  • Ei arrangementrekkje i dei tre kommunane. 
  • Arrangement med tematikk eller storleik som gjer at heile Alver er nedslagsfelt. 

I løpet av 2019 kjem det ut tre trykte program; vår, sommar og haust.

Ønskjer du eller ditt lag å bidra med arrangement til kultur- og aktivitetsprogrammet?

Frist for å melde inn arrangement til programmet for september-desember var 22. juli

 

Tilskot til arrangement i kultur- og aktivitetsprogrammet

Søknadsfristen var 16. juni. 

 

Arrangementa i dette programmet er berre ein liten del av alt som skjer innanfor det som blir Alver kommune. For fleire arrangement kan du sjå kulturkalenderen på Lindås, Meland og Radøy sine heimesider. 

Close Menu