Kultur- og aktivitetsprogrammet

Arrangementa og aktivitetane i kultur- og aktivitetsprogrammet høyrer til ein av desse kategoriane:

  • Eit samarbeid mellom kulturaktørar i Lindås, Meland og Radøy kommune.
  • Ei arrangementrekkje i dei tre kommunane. 
  • Arrangement med tematikk eller storleik som gjer at heile Alver er nedslagsfelt. 

I løpet av 2019 kjem det ut tre trykte program.

 

Trykk på biletet til høgre for å lese programmet for februar til mai.

Ønskjer du eller ditt lag å bidra med arrangement til kultur- og aktivitetsprogrammet?

Frist for å melde inn arrangement til programmet for juni-august er 24. aprilMeld inn her!

Trykk her for å søkje om tilskot.

Frist for å melde inn arrangement til programmet for september-desember er 22. juli.

Det vil komme meir informasjon om korleis ein søkjer. 

Tilskot til arrangement i kultur- og aktivitetsprogrammet

Søknadsfrist er 10. april. Meir informasjon og søknadsskjema kjem.

Arrangementa i dette programmet er berre ein liten del av alt som skjer innanfor det som blir Alver kommune. For fleire arrangement kan du sjå kulturkalenderen på Lindås, Meland og Radøy sine heimesider. 

Close Menu