Kultur- og aktivitetsprogrammet

Arrangementa og aktivitetane i kultur- og aktivitetsprogrammet høyrer til ein av desse kategoriane:

  • Eit samarbeid mellom kulturaktørar i Lindås, Meland og Radøy kommune.
  • Ei arrangementrekkje i dei tre kommunane. 
  • Arrangement med tematikk eller storleik som gjer at heile Alver er nedslagsfelt. 

I løpet av 2019 kjem det ut tre trykte program; vår, sommar og haust

Trykk her eller på biletet for å lese programmet for juni til august.

Ønskjer du eller ditt lag å bidra med arrangement til kultur- og aktivitetsprogrammet?

Frist for å melde inn arrangement til programmet for september-desember er 22. juli

Meld inn her!

 

Tilskot til arrangement i kultur- og aktivitetsprogrammet

Søknadsfrist er 16. juni. 

Trykk her for å søkje om tilskot.

 

Arrangementa i dette programmet er berre ein liten del av alt som skjer innanfor det som blir Alver kommune. For fleire arrangement kan du sjå kulturkalenderen på Lindås, Meland og Radøy sine heimesider. 

Close Menu