Aktuelle dokument

Innsyn

Radøy, Meland og Lindås har sine eigne innsynsløysingar fram til 1. januar 2020.

Vi har ei eiga arkiv- og innsynsløysing for det som skjer medan vi byggjer Alver kommune. Her finn du dokument som er sendt til og frå den nye kommunen. 

Fellesnemnd

22. juni 2017 valde kommunane ei fellesnemnd og eit partsamansett utval som skal jobbe til dei tre kommunane blir til Alver kommune. Du finn alle innkallingar og protokollar på kommunane sine heimsider.

Trykk her for å gå til møte- og dokumentoversikta.

Informasjonsbrosjyre

Før Lindås, Meland og Radøy inviterte innbyggjarane sine til å seie kva dei meinte gjennom folkeavstemming eller innbyggjarundersøking, laga vi ein informasjonsbrosjyre om kommunereforma.

Trykk her for å laste ned informasjonsbrosjyren.

Close Menu