Aktuelle dokument

Fellesnemnd

22. juni 2017 valde kommunane ei fellesnemnd og eit partsamansett utval som skal jobbe til dei tre kommunane blir til Alver kommune.

Du finn alle innkallingar og protokollar på kommunane sine heimsider.

Trykk her for å gå til møte- og dokumentoversikta.

Førebuande fellesnemnd

Du finn alle innkallingar og protokollar til møta til førebuande fellesnemnd på kommunane sine heimesider.

Trykk her for å gå til møte- og dokumentoversikta.

Intensjonsavtale

Juni 2016 signerte forhandlingsutvalet ein intensjonsavtale, som skildrar rammene for korleis Lindås, Meland og Radøy skal byggje den nye kommunen.

Informasjonsbrosjyre

Lindås, Meland og Radøy laga ein informasjonsbrosjyre om kommunereforma før kommunane inviterte innbyggjarane sine til å seie kva dei meinte gjennom folkeavstemming eller innbyggjarundersøking.

Utgreiingar og rapportar

 

Trykk her for å lese meir om reforma på regjeringa sine sider