Aktuelle dokument

Sentrale styringsdokument

Fellesnemnd

22. juni 2017 valde kommunane ei fellesnemnd og eit partsamansett utval som skal jobbe til dei tre kommunane blir til Alver kommune. Du finn alle innkallingar og protokollar på kommunane sine heimsider.

Trykk her for å gå til møte- og dokumentoversikta.

 

Informasjonsbrosjyre

Lindås, Meland og Radøy laga ein informasjonsbrosjyre om kommunereforma før kommunane inviterte innbyggjarane sine til å seie kva dei meinte gjennom folkeavstemming eller innbyggjarundersøking.

Utgreiingar og rapportar

 

Trykk her for å lese meir om reforma på regjeringa sine sider