Alver har fått sin første ordførar
Øyvind Oddekalv (f.v.), Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland (t.h.), overrekte orførarkjede og klubbe til den første ordføraren i Alver; Sara Hamre Sekkingstad.

Alver har fått sin første ordførar

På det historiske møtet 17. oktober vart Sara Hamre Sekkingstad (Sp) vald til Alver sin første ordførar. – Tusen takk til tidlegare ordførarar. Samarbeidet de har vist er til stor…

Continue Reading
Lokomotivet i lokalsamfunnet
Paul Otto Brunstad var oppteken av at leiarane skal sjå medarbeidarane sine, skape samhøyr og fellesskap.

Lokomotivet i lokalsamfunnet

Alver sitt første oppvekstforum samla leiarar og mellomleiarar i barnehage, skule, SFO, helsestasjon, PPT, barnevern og oppvekststaben til felles møte. Temaet var korleis vi skal byggje kultur, og å dele…

Continue Reading
Vil du bli med i Alver sitt første ungdomsråd?
Ungdomsråda oppretta si eiga fellesnemnd, med personar frå både Radøy, Meland og Lindås. No gir dei over stafettpinnen til Alver ungdomsråd. Bak f.v. sit Morten Stokke, Daniel Gjelsvik Kaland, Marte Vågenes Solheim og Thea Risøy. Framme f.v. sit Ebbe Io, Steffen Vestheim Sævdal og Susanne Sørli Slettebakken.

Vil du bli med i Alver sitt første ungdomsråd?

Er du interessert i at ungdom skal ha gode tilbod i Alver? Innan måndag 21. oktober kan du nominere deg sjølv eller andre til å bli medlem i Alver ungdomsråd.…

Continue Reading
Fellesnemnda i Alver er no historie
Medlemmene i fellesnemnda: Desse politikarane og rådmennene har vore med og byggje Alver. (Biletet vart tatt under økonomisamlinga førre veke)

Fellesnemnda i Alver er no historie

Måndag hadde fellesnemnda sitt siste møte. Over ein tre årsperiode har politikarane i dei tre formannskapa vore samla i fellesnemnda for å førebu overgangen til Alver. – Vi har hatt…

Continue Reading
Samfunnsutviklarane byggjer fellesskap
Thomas Rikstad, klubbleiar i Ung Meland, syntest det var spanande å vere med fellessamlinga.

Samfunnsutviklarane byggjer fellesskap

Gruppearbeid på tvers av avdelingar, samskaping og forventningar var nokre av ingrediensane då sektoren samfunnsutvikling hadde si første fellessamling førre veke.   – Det var fantastisk kjekt å samle alle…

Continue Reading

Margrete mi

Av Sandra Sylta (16), nynorskbloggar Tenk deg å bli tatt med tilbake til 1300-tallet. Tenk deg å få oppleve Bergen by etter svartedauden der majoriteten var menn. Å vere kvinna…

Continue Reading
Close Menu