– Vi skal ha kunderettleiing i alle rådhusa
For dei som ikkje er på digitale plattformer, skal ein framleis kunne møte fysiske personar i dei tre rådhusa på Manger, Frekhaug og i Knarvik, fortalde Anne Dahle Austrheim.

– Vi skal ha kunderettleiing i alle rådhusa

Anne Dahle Austrheim blir leiar for kundesenter og dokumentsenter i Alver kommune. I møtet i fellesnemnda var ho tydeleg på at vi skal tilby lik kundeservice i alle dei tre…

Continue Reading
Innspelsmøte om næringsutvikling
Har du innspel til næringsutviklinga i Alver? Tanja Hoel vil gjerne høyre dine forslag.

Innspelsmøte om næringsutvikling

Har organisasjonen eller verksemda di innspel til arbeidet med næringsutvikling i Alver kommune? Næringssjef Tanja Hoel og ordførarane inviterer til innspelsmøte i Lindås, Meland og Radøy. Alle møta er frå…

Continue Reading
Har din organisasjon planar om nye idrettsanlegg i nærmiljøet? Vi vil høyre om dei!
Idrettsplanane og den samordna anleggsstrategien legg føringar for Alver kommune sitt arbeid med og satsing på anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø dei komande åra. Illustrasjonsfoto frå Nordhordlandshallen.

Har din organisasjon planar om nye idrettsanlegg i nærmiljøet? Vi vil høyre om dei!

Vi skal rullere idrettsplanane i Alver og utarbeide ein anleggsstrategi. No inviterer vi private utviklarar (bygdelag, vellag idrettslag osv.) som ønskjer å byggje anlegg til å kome med innspel. I…

Continue Reading
Skal ditt parti stille til val?
Det skal vere 47 representantar i Alver kommunestyre. (Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Skal ditt parti stille til val?

Alle parti/grupper som ønskjer å stille til kommunestyrevalet i september må melde inn listeframlegget til valstyret i Alver. Siste frist for innlevering er 1. april 2019, kl 12. Framlegget må…

Continue Reading
Vil du strikke Alver-genseren?
Dei vil finne Alvergenseren: Hege- Therese Nilsen i Hordaland Husflidslag, Aud Marit Halland frå Nordhordland Husflidslag, Øyvind Myhr frå Hillesvåg Ullvarefabrikk, Evy Bjørvik Dame frå Nordhordland Husflidslag og designer hos Hillesvåg Ullvarefabrikk, Berit Løkken, har vore med i arbeidsgruppa for Alvergenseren.

Vil du strikke Alver-genseren?

Strikkeglade blir no utfordra til å skape den nye Alver-genseren. Premien er på heile 10 000 kroner. – Når vi blei spurte om dette, heiv vi oss rundt. Klart vi må…

Continue Reading
– Kulturen byggjer vi saman
I april kan du mellom anna besøkje opne kunstatelier, - verkstader og galleri mange stader i det som blir Alver kommune. Her får du møte og bli kjent med kunsthandverkarar og kunstnarar. Galleri Rustica på Holmeknappen er eit av desse. Tekstilkunstnar Anne S. Johnsen driv galleriet saman med mannen Leif Johnsen.

– Kulturen byggjer vi saman

I desse dagar får innbyggjarar i Meland, Lindås og Radøy det første av tre kulturprogram i postkassen. Kultursjef Eirik Bouwer Utne gler seg til at folk skal få myldre i…

Continue Reading
Close Menu