Alverdagen

Bli med på den aller første Alverdagen, og bli kjent med alt den nye kommunen har å by på. 

Kvar og når?

Laurdag 19. oktober kl. 11.00-15.00 i Knarvik arena (i same bygg som den nye barneskulen i Knarvik).

Kva er Alverdagen?

Arrangementet skal vere ein møteplass for heile den nye kommunen der frivilligheit,  aktivitet og det gode liv i Alver skal vere i fokus. Målet er at dagen skal bidra til å skape ei fellesskapskjensle blant alverbuane og ei stoltheit over det den nye kommunen har å by på.

Illustrasjonsfoto

Vi inviterer lag og organisasjonar til å stille med stand/utstilling denne dagen. I tillegg vil Alver kommune stille med eigne utstillingar der du kan gjere deg kjent med mange av tilboda våre. Det vil også verte ei rekkje aktivitetar og kulturinnslag i løpet av dagen, og sjølvsagt høve til å kjøpe mat.

Utstillingane

Vi oppfordrar lag og organisasjonar til å melde seg på Alverdagen og stille med ein stand/utstilling som viser kva de driv med på ein spanande og kreativ måte. Dei fleste utstillingane skal vere inne i bygget, men om nokon ynskjer å stille med t.d. båtar, bilar, dyr eller anna som eignar seg best ute eller som er plasskrevjande, vil det vere nokre utstillingsplassar utanfor bygget. Det er veldig kjekt om de har aktivitetar knytt til dykkar stand som t.d. høve til å lage noko, prøve ein aktivitet eller ein konkurranse. Det vil også vere høve til å selje produkt, der inntekta går til laget. 

Det vil verte kåring av beste stand med ein fin premie til vinnaren!

Pris

Det er gratis for lag og organisasjonar å delta.

Påmelding

Klikk her for å melde deg på.

Påmeldingsfristen er 8. september. NB: Det er eit avgrensa tal plassar. Vi kan difor ikkje love plass til alle interesserte.  

Lurer du på noko?

Ta kontakt med kulturkonsulent Arnhild Kannelønning på e-post: arnhild.kannelonning@meland.kommune.no, tlf. 56 17 10 65 / 975 15 928.  

Close Menu