Har  du  innspel  til  økonomiplan,  gebyr  og  betalingssatsar  i  Alver?
17. desember er fristen for å komme med innspel.

Har du innspel til økonomiplan, gebyr og betalingssatsar i Alver?

Alver formannskap handsama økonomiplanen for 2020 – 2023 og gebyr- og betalingssatsar i møte 5.12.2019.

Sakene 10/19, 11/19, 17/19, 20/19 og 21/19 ligg no til offentleg ettersyn (sjå lenkjer under) og i kundesenteret i rådhusa i Lindås, Meland og Radøy.

Forskrift om vass- og avløpsgebyr

Klikk her for å lese sakspapira.

Formannskapet si innstilling finn du her: Sak 10-19 Forskrift vass- og avløpsgebyr i Alver kommune

Vass og avløpsgebyr

Klikk her for å lese sakspapira.

Formannskapet si innstilling finn du her: Sak 11-19 Vass- og avløpsgebyr 2020

Betalingssatsar og leigeprisar bygg og anlegg

Klikk her for å lese sakspapira.

Formannskapet si innstilling finn du her: Sak 17-19 betalingssatsar og leigeprisar bygg og anlegg

Gebyr- og betalingssatsar for 2020

Klikk her for å lese sakspapira.

Formannskapet si innstilling finn du her: Sak 20-19 gebyr og betalinssatsar for 2020

Økonomiplan 2020 – 2023

Klikk her for å lese sakspapira.

Formannskapet si innstilling finn du her: Økonomiplan innstilling formannskapet

Har du innspel?

Send ein mail til postmottak@alver.kommune.no

Merknadsfrist er 17.desember 2019.

Sakene skal handsamast i kommunestyret 19.12.2019.

Close Menu