Her  er  det  nye  utvalet  for  næringsutvikling  og  drift
Medlem og varamedlem: Øvst frå venstre Tormod Skurtveit, Øyvind Bratshaug, Yngve Walaker, Astrid Namtvedt Sylta og Anders Ingar Solheim. Framme f.v. Anita Bakken, Hege Vågenes Solheim, Stian Lavik (leiar), Mabel Johansen (H), Liv Hopland van der Kooij og Olav Steinar Namtvedt.

Her er det nye utvalet for næringsutvikling og drift

Mange av dei politiske utvala hadde oppstartsmøte førre veke. Det nye politiske utvalet for næringsutvikling og drift hadde første møte måndag førre veke. KrF-politikar Stian Lavik skal leie utvalet, og…

Continue Reading
Close Menu