Du  er  ein  del  av  beredskapen  i  Noreg
Gunn-Torhild Ramslien i NHBR, Øivind Gaarder i Vestland Sivilforsvarsforening, Beate Reigstad i Sivilforsvaret og Kurt Inge Hordvik i politiet i Nordhordland.

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? Måndag startar den landsdekkjande Eigenberedskapsveka. Saman med politiet,  Nordhordland brann…

Continue Reading
Close Menu