Lokomotivet  i  lokalsamfunnet
Paul Otto Brunstad var oppteken av at leiarane skal sjå medarbeidarane sine, skape samhøyr og fellesskap.

Lokomotivet i lokalsamfunnet

Alver sitt første oppvekstforum samla leiarar og mellomleiarar i barnehage, skule, SFO, helsestasjon, PPT, barnevern og oppvekststaben til felles møte. Temaet var korleis vi skal byggje kultur, og å dele…

Continue Reading
Close Menu