Fellesnemnda  i  Alver  er  no  historie
Medlemmene i fellesnemnda: Desse politikarane og rådmennene har vore med og byggje Alver. (Biletet vart tatt under økonomisamlinga førre veke)

Fellesnemnda i Alver er no historie

Måndag hadde fellesnemnda sitt siste møte. Over ein tre årsperiode har politikarane i dei tre formannskapa vore samla i fellesnemnda for å førebu overgangen til Alver. – Vi har hatt…

Continue Reading
Close Menu