Desse skal forhandle om byvekstavtalen
Astrid Aarhus Byrknes, Sara Hamre Sekkingstad, Øyvind Oddekalv og Leif Johnsen skal saman med rådmann Ørjan Raknes Forthun sitje i forhandlingar om byvekstavtalen.

Desse skal forhandle om byvekstavtalen

Torsdag var det andre kommunestyremøtet i Alver. Der vart forhandlingsutvalet til byvekstavtalen bestemt. Alver-ordførar og -rådmann kjem til å leie forhandlingane. Sara Hamre Sekkingstad (Sp) får med seg politikarane Øyvind…

Continue Reading
Du er ein del av beredskapen i Noreg
Gunn-Torhild Ramslien i NHBR, Øivind Gaarder i Vestland Sivilforsvarsforening, Beate Reigstad i Sivilforsvaret og Kurt Inge Hordvik i politiet i Nordhordland.

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? Måndag startar den landsdekkjande Eigenberedskapsveka. Saman med politiet,  Nordhordland brann…

Continue Reading
1500 på Alverdagen
På Alverdagen var der mykje å finne på for både store og små.

1500 på Alverdagen

Tusen takk til alle 1500 besøkande, utstillarar og gode hjelparar som var med på å gjere Alverdagen til ein fest. Takk til alle som berika dagen med smakebitar av det…

Continue Reading
Alver har fått sin første ordførar
Øyvind Oddekalv (f.v.), Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland (t.h.), overrekte orførarkjede og klubbe til den første ordføraren i Alver; Sara Hamre Sekkingstad.

Alver har fått sin første ordførar

På det historiske møtet 17. oktober vart Sara Hamre Sekkingstad (Sp) vald til Alver sin første ordførar. – Tusen takk til tidlegare ordførarar. Samarbeidet de har vist er til stor…

Continue Reading
Lokomotivet i lokalsamfunnet
Paul Otto Brunstad var oppteken av at leiarane skal sjå medarbeidarane sine, skape samhøyr og fellesskap.

Lokomotivet i lokalsamfunnet

Alver sitt første oppvekstforum samla leiarar og mellomleiarar i barnehage, skule, SFO, helsestasjon, PPT, barnevern og oppvekststaben til felles møte. Temaet var korleis vi skal byggje kultur, og å dele…

Continue Reading
 • 1
 • 2
Close Menu