Kva  godtgjersle  skal  politikarane  ha?
KrF-politikar Vetlemøy Wergeland (nummer to frå høgre) er varamedlem i fellesnemnda, som hadde møte måndag 1. april.

Kva godtgjersle skal politikarane ha?

Det er eit av spørsmåla fellesnemnda i Alver skal handsame i vår. Måndag presenterte den politiske prosjektgruppa sine forslag for fellesnemnda. – Her er det blitt gjort eit godt stykke…

Continue Reading
Close Menu