Aktivitets- og kulturprogrammet for Alver kommune januar 2019-januar 2020
frå arrangementet "Ungane på strilelandet".

Aktivitets- og kulturprogrammet for Alver kommune januar 2019-januar 2020

Kva er aktivitets- og kulturprogrammet?
Aktivitets- og kulturprogrammet består av kulturarrangement og -aktivitetar som skal skape interesse for og tilhøyrigheit til den nye kommunen. Aktivitets- og kulturprogrammet vil verte presentert i tre trykte hefte i 2019.

Kva arrangement og aktivitetar kan vere med i aktivitets- og kulturprogrammet?

Eitt av følgjande kriterium må vere oppfylt:

 • Vere eit samarbeid mellom aktørar i dei tre kommunane
 • Vere ei arrangementsrekkje med arrangement i dei tre kommunane
 • Vere eit arrangement med storleik eller tematikk som gjer at heile Alver er nedslagsfelt

Korleis melde inn arrangement?

Frist for å melde inn arrangement som skal skje i perioden september 2019-januar 2020 må meldast inn seinast 22. juli 2019.

Meld inn arrangement til kultur- og aktivitetsprogrammet

  Kontaktperson

 • Aktivitet/tiltak

 

Verifisering

Ta gjerne kontakt med leiar i arbeidsgruppa for aktivitets- og kulturprogrammet Bente K. Hervik
(tlf. 56 34 90 12 / e-post: bente.hervik@radoy.kommune.no) på førehand, evt med kulturavdelinga i din kommune.

Ønskjer du å søkja tilskot?

Tilskot til kulturarrangement

Close Menu