Aktivitets- og kulturprogrammet for Alver kommune januar 2019-januar 2020
frå arrangementet "Ungane på strilelandet".

Aktivitets- og kulturprogrammet for Alver kommune januar 2019-januar 2020

Kva er aktivitets- og kulturprogrammet?
Aktivitets- og kulturprogrammet består av kulturarrangement og -aktivitetar som skal skapa interesse for og tilhøyrigheit til den nye kommunen. Aktivitets- og kulturprogrammet vil verta presentert i tre trykte hefte i 2019.

Kva arrangement og aktivitetar kan vera med i aktivitets- og kulturprogrammet?

Eitt av følgjande kriterium må vera oppfylt:

 • Vera eit samarbeid mellom aktørar i dei tre kommunane
 • Vera ei arrangementsrekkje med arrangement i dei tre kommunane
 • Vera eit arrangement med storleik eller tematikk som gjer at heile Alver er nedslagsfelt

Korleis melda inn arrangement?

Frist for å melda inn arrangement som skal skje i perioden juni-august 2019 må meldast inn seinast 10. april 2019. Arrangement som skal skje i perioden september 2019-januar 2020 må meldast inn seinast 22. juli 2019.

Meld inn arrangement til kultur- og aktivitetsprogrammet

  Kontaktperson

 • Aktivitet/tiltak

 

Verifisering

Ta gjerne kontakt med leiar i arbeidsgruppa for aktivitets- og kulturprogrammet Bente K. Hervik
(tlf. 56 34 90 12 / e-post: bente.hervik@radoy.kommune.no) på førehand, evt med kulturavdelinga i din kommune.

Ønskjer du å søkja tilskot?

Tilskot til kulturarrangement

Close Menu