Vi  har  runda  1000  likes!
Full feiring på Meland rådhus. Silje Andvik Hoaas (t.h.) fyrer av twist-kanona til stor jubel frå dei tilsette.

Vi har runda 1000 likes!

Tusen takk til alle som følgjer bygginga av Alver på nettsida vår og på Facebook. – Å byggje ein ny kommune er ein stor og krevjande jobb. Då er det…

Continue Reading
Close Menu