Desse  datoane  skal  fellesnemnda  møtast
Dei to varaordførarane i Radøy og Lindås, Jostein Borlaug (Ap) og Nina Bognøy (Ap), er klare for eit nytt år med møte i fellesnemnda. Her frå eit av møta hausten 2018.

Desse datoane skal fellesnemnda møtast

Politikarane i fellesnemnda skal ha sju møte i 2019. Det første møtet er 28. januar.

Møteoversikt fellesnemnd:

28.01.2019
04.03.2019
01.04.2019
06.05.2019
03.06.2019
02.09.2019
07.10.2019

Offentlege møte

Møta i fellesnemnda og partsamansett utval (PSU) er offentlege og opne for alle.

Trykk her for å komme til innsynsløysinga til Alver. Her vil saksdokumenta for kvart møte bli lagt ut.

Møtestad varierer mellom Meland, Lindås og Radøy. Følg lenkja over for å sjå kva klokkeslett og stad det enkelte møtet er.

Partsamansett utval

Sjå side 9 i styringsdokumentet for å lese om kven som er medlem i PSU, og kva oppgåver dei har. 

Møteoversikt partsamansett utval:

24.01.2019
04.03.2019
28.03.2019
02.05.2019
29.05.2019
29.08.2019
03.10.2019

Close Menu