Desse  datoane  skal  fellesnemnda  møtast
Dei to varaordførarane i Radøy og Lindås, Jostein Borlaug (Ap) og Nina Bognøy (Ap), er klare for eit nytt år med møte i fellesnemnda. Her frå eit av møta hausten 2018.

Desse datoane skal fellesnemnda møtast

Politikarane i fellesnemnda skal ha sju møte i 2019. Det første møtet er 28. januar. Møteoversikt fellesnemnd: 28.01.2019 04.03.2019 01.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 02.09.2019 07.10.2019 Offentlege møte Møta i fellesnemnda og…

Continue Reading
Close Menu