Tre  avdelingar  er  slått  saman
Hanne Helland jobbar ved løn og rekneskapsavdelinga. Ho hadde mykje å rydde på plass då flyttelasset kom til Knarvik i september.

Tre avdelingar er slått saman

1. januar 2019 var ein merkedag på mange måtar.

Årsskiftet markerte at det er eitt år igjen til vi offisielt blir Alver kommune. I tillegg blei tre avdelingar formelt slått saman:

  • Løn og rekneskap
  • Nordhordland brann og redning blei etablert. Eit nytt felles brannvern for Lindås, Meland, Radøy, Modalen og Austrheim.
  • Barnevern

– Vi har på mange måtar kasta alt i lufta. No skal vi lande igjen. Det er omfattande endringar, men til no har bygginga av eit nytt barnevern vore ei spanande og positiv oppleving, sa leiar for barnevernet, Sissel Frotjold, like før jul.

Her kan du lese siste status for alle tenesteområda.

Close Menu