– Vi skal ha kunderettleiing i alle rådhusa
For dei som ikkje er på digitale plattformer, skal ein framleis kunne møte fysiske personar i dei tre rådhusa på Manger, Frekhaug og i Knarvik, fortalde Anne Dahle Austrheim.

– Vi skal ha kunderettleiing i alle rådhusa

Anne Dahle Austrheim blir leiar for kundesenter og dokumentsenter i Alver kommune. I møtet i fellesnemnda var ho tydeleg på at vi skal tilby lik kundeservice i alle dei tre…

Continue Reading
Innspelsmøte om næringsutvikling
Har du innspel til næringsutviklinga i Alver? Tanja Hoel vil gjerne høyre dine forslag.

Innspelsmøte om næringsutvikling

Har organisasjonen eller verksemda di innspel til arbeidet med næringsutvikling i Alver kommune? Næringssjef Tanja Hoel og ordførarane inviterer til innspelsmøte i Lindås, Meland og Radøy. Alle møta er frå…

Continue Reading
Har din organisasjon planar om nye idrettsanlegg i nærmiljøet? Vi vil høyre om dei!
Idrettsplanane og den samordna anleggsstrategien legg føringar for Alver kommune sitt arbeid med og satsing på anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø dei komande åra. Illustrasjonsfoto frå Nordhordlandshallen.

Har din organisasjon planar om nye idrettsanlegg i nærmiljøet? Vi vil høyre om dei!

Vi skal rullere idrettsplanane i Alver og utarbeide ein anleggsstrategi. No inviterer vi private utviklarar (bygdelag, vellag idrettslag osv.) som ønskjer å byggje anlegg til å kome med innspel. I…

Continue Reading
Bli med på Stolpejakten!
Rådgjevar for kultur i Radøy, Bente K. Hervik og kultursjef i Alver, Eirik B. Utne inviterer alle ut for å bli betre kjend i Alver med Stolpejakten. Foto: Sirill Heimdal.

Bli med på Stolpejakten!

Stolpejakt-sesongen i Alver er i gang, og vi oppmodar alle til å kome seg ut og bli meir kjende i den nye kommunen. Stolpejakten har blitt ein suksess fleire stader…

Continue Reading
Close Menu