Skal  ut  på  den  opne  marknaden
Bjarte Vatnøy (FrP) stilte spørsmål ved kva tilleggskompetanse det interkommunale selskapet eventuelt måtte trenge, for å vere revisjonsselskap for Alver.

Skal ut på den opne marknaden

I dag er det ulike revisjonsordningar i dei tre kommunane. Fellesnemnda fekk i oppgåve å bestemme kva ordning Alver skal ha, og det blei både habilitetsvurderingar, utsetjingsforslag og debatt før…

Continue Reading
Close Menu