Ansvar for tannhelsa

Skal Alver kommune ta over tannhelsetenesta som eit treårig prøveprosjekt frå 2020? Saka skal drøftast i fellesnemnda måndag 7. mai, med positiv tilråding frå programansvarleg. Han presiserer at endeleg avklaring…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu