Alver KrF

Alver Krf styre

Alver KrF vart skipa i Knarvik misjonshus torsdag 25.januar. Mellom 60 og 70 medlemmer var til stades, og partileiar Knut Arild Hareide talte. Ein festkveld, som ber bod om godt arbeid i laget framover!

Her er det nye styret:
Framme frå venstre: Stian Lavik (leiar), Kristina Vaktskjold Hamre (kvinnekontakt), Marit Jøssang (kommunestyregruppa i Meland), Gunnar Kartveit, Else Marie Skartveit Dale (kommunestyregruppa på Radøy, møtte i staden for David Pletten Aasgard, som er fast medlem).
Bak frå venstre: Malin Knudsen (KrFU), Arne Ramslien (nestleiar), Sølvi Vatnøy (referent), Jon Vidar Sakseide (kasserar), Leif Hosøy Sleire (kommunestyregruppa i Lindås).

 

Close Menu