Radværing tilsett i vest

Paul J. Manger (58) frå Manger vart før helga tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune fram til januar 2020.

Les saka her:Ny prosjektleiar i Øygarden