– Ingen skal seie at ungdom ikkje engasjerer seg

Det uttalte Bård Mangerøy (V), ein av politikarane som stilte opp under Alver-ungdommen sitt kafédialog-møte. 50 ungdommar og politikarar var førre veke samla i rådhuset på Manger. Rundt borda føregjekk diskusjonar om alt frå kulturtilbod, til demokratibygging og helsetilbod. Fellesnemnda for ungdomsråda i Meland, Radøy og Lindås arrangerte møtet med lokalpolitikarane. – Eg ønskjer at … Les meir – Ingen skal seie at ungdom ikkje engasjerer seg

Flyttar saman

Torsdag var det hektisk aktivitet i lønn og rekneskapsavdelingane i dei tre Alver-kommunane. Dagen for å samlast på eitt kontor var endeleg kommen. – Dette blir spennande, sa Rita Hella Grindheim, medan ho fylte den tomme bokhylla med permar. Sjølv om det var litt vemodig å pakke ned sakene ved pulten i Radøy, er blikket no … Les meir Flyttar saman

Bru og båt i kommunevåpenet

Kystkulturen pregar Alver sitt nye kommunevåpen. Det var stor einigheit i fellesnemnda om det nye kommunevåpenet til Alver. Måndag orienterte komitéleiar Nils Marton Aadland (H) om utvalsprosessen, og grunngav valet. – Dette kommunevåpenet har ein sterk symbolverdi for Alver, forklarte han. Brua bringer Radøy, Meland og Lindås saman. Fjordane, med båt som ferdselsmiddel, har historisk … Les meir Bru og båt i kommunevåpenet

Prioriterer dei tilsette

- Det viktigaste no er å gje god informasjon til alle våre tilsette, seier Ørjan Raknes Forthun. Fellesnemnda vedtok måndag samrøystes kommunikasjonsstrategi for programperioden med tiltaksdel for perioden juni 2018 til juni 2020. - Hovudmålet med kommunikasjonsstrategien er å dreie fokus frå organisasjon til kvar enkelt leiar, kvar enkelt tilsett, kvar enkelt tillitsvalt og kvar … Les meir Prioriterer dei tilsette

Svarer på kritikken

- Vi hovudtillitsvalde er nøgde med det vedtaket som vart gjort i Fellesnemnda 4.juni, men reagerer på styrken i kritikken frå ein del politikarar, seier Jarle Næss, koordinerande hovudtillitsvald i kommunesamanslåinga. Dei hovudtillitsvalde måtte tåla til dels krass kritikk frå nokre av politikarane i fellesnemnda måndag. - Gjev feil signal - Vi kan gå med … Les meir Svarer på kritikken