Tar styringa over vegmidlane

  To millionar skal brukast til Sambandet Vest, men kva skal dei siste tre millionane brukast til? Fellesnemnda godkjenner at Meland kommune får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til … Les meir Tar styringa over vegmidlane

Partia får ein pott

Med 11 mot 10 stemmer har fellesnemnda vedtatt å gje økonomisk stønad til samanslåing av lokalpartia i dei tre Alverkommunane. I fellesnemnda sitt møte 4. desember 2017 vart det gjort vedtak om å løyva 250 000 kroner til demokratibygging, etter forslag frå Anna Valle (Sp). Sidan har saka vore drøfta med departementet som svarar at dei … Les meir Partia får ein pott

Kvifor bygga ny kommune?

Fellesnemnda har fleire tips til korleis kommunisera med tilsette og innbyggjarar i Alver kommune. I juni skal kommunikasjonsstrategi for Alver kommune i byggeperioden vedtakast. I dagens møte drøfta fellesnemnda strategiforslaget med særleg fokus på handlingsdelen for dei neste to åra. - I den interne kommunikasjonen er det viktig å styrka kompetansen til leiarane, sikra at … Les meir Kvifor bygga ny kommune?

Utforsk 15 turar i Alver

  - Lat det går sport i å utforska den nye kommunen vår. Det er oppmodinga frå ordførarane i dei tre kommunane som snart blir eitt. Ei rykande fersk turbrosjyre blir om kort tid sendt ut til husstandane i Alver, med presentasjon av 15 turforslag - fem i kvar kommune. For kropp og sinn No … Les meir Utforsk 15 turar i Alver

Sambandet Vest vert avvikla

Meland tar over styringa av vegprosjektet. Fellesnemnda godkjende i førre møte at Sambandet Vest får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til planprogram for ein kommunedelplan for vegtrase for Sambandet Vest frå … Les meir Sambandet Vest vert avvikla

Nei til partistøtte

Dersom dei politiske partia får midlar frå samanslåingspotten, krev arbeidsgjevarorganisasjonane det same. Møte mandag Under budsjettprosessen i desember i fjor, kom Anna Valle (Sp) med forslag om å bruka 250 000 kroner dei neste tre åra i arbeidet med å sjå saman dei lokale partilaga i dei tre kommunane. Sidan har det vore stilt spørsmål til … Les meir Nei til partistøtte