Vi byggjer Alver kommune

Toppleiinga er på plass og arbeidet med å byggja Alver kommune er i godt gjenge fram mot 1. januar 2020. Den observante lesar har nok merka seg at «Vi byggjer Alver kommune» går igjen både på heimeside og facebook og i all annan kommunikasjon rundt den nye kommunen. Dette vert no brukt som «slagord» for … Les meir Vi byggjer Alver kommune

Kommunevåpen

No har du moglegheit til å kome med innspel for korleis kommunevåpenet til Alver kommune skal sjå ut. Kva tenkjer du på når du høyrer Alver kommune? Kva står me for og kva er me stolte av? Motivet må vere lett å kjenne att og representere den nye kommunen på ein god måte. Frist for … Les meir Kommunevåpen

Kva er det viktigaste no?

Det var eit sentralt spørsmål i fellesnemnda sitt møte på Manger måndag. I intensjonsavtalen står det at «ein felles kommunikasjonsstrategi skal utarbeidast med målretta satsing på ekstern og intern informasjon». Dette arbeidet er no i gang. - Kommunikasjonsstrategien det vert arbeidd med, gjeld for endringsprosessen og skal bidra til at vi går i riktig retning, … Les meir Kva er det viktigaste no?

Flatøy vert gnr 1 i Alver

Som ei fylgje av kommunesamanslåinga vert gardsnumra i Meland og Radøy endra, med eitt unnatak. Kartverket har etter gjeldande prinsipp kome med forslag om at Lindås som største kommunen (med flest matrikkeleiningar) får behalda sine gardsnummer (gnr). Meland får lågaste ledige 100-tal tillagt sine eksisterande nummer (dvs. 300), og Radøy får tillagt første ledige 100-tal … Les meir Flatøy vert gnr 1 i Alver

Historia må vera med

Alver kommune byggjer på historia til tre ulike kommunar, dette bør dokumenterast. I lag med kulturen, beste praksis og dyktige medarbeidarar, må også historia til dei tre kommunane, og sjølve samanslåingsprosessen vera med inn i Alver kommune, meiner fellesnemnda. Må dokumenterast - Store ting er bra. Då kongen var på besøk, lagde vi film. Burde … Les meir Historia må vera med

Korleis spleisa kommunane?

Korpsstafett, felles kulturarrangement og stolte tilsette er blant moglege kulturelle og identitetsskapande tiltak på vegen mot Alver kommune. Korpsår Førstkommande måndag vil kulturkomiteen som vart nedsett i januar, orientera fellesnemnda mellom anna om markering av at 2018 er korpsa sitt år. Komiteen presiserer at det er viktig at ikkje planlegginga skjer utan at korpsa er … Les meir Korleis spleisa kommunane?

Alver Frp

Dei tre Frp-laga i Lindås, Meland og Radøy var dei første lokallaga som slo seg saman og danna Alver Frp. Frå venstre: Bjarte Vatnøy, Henriette Fennelly (varamedlem), Tommy Tjensvold Øvretveit (studie og medlemsansvarleg), Nina Stabell Øvreås (nestleiar). Atle Håtuft, Dag Erik Hagesæter (leiar), Wenche Linda Kalnes Tveranger (styremedlem), Inge Leknes (varamedlem), Roy Tore Hjort Skaar (varamedlem), Trond Morten … Les meir Alver Frp

Alver er godkjent

    - Ein milepæl og ein gledens dag, seier Øyvind Oddekalv, leiar i fellesnemnda I føremiddag kom forskrifta frå departementet som stadfestar godkjenning av Alver kommune. Dermed er ein ny milepæl nådd for dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy som skal bli til ein frå 1. januar 2020. Så alle de som har … Les meir Alver er godkjent

Kreative idear for framtida

Visningsturar og årlege vegfestar, bybane og byggesaksvakt i Knarvik senter er blant ideane etter årets «Kva no»-møte i Knarren måndag kveld. - Vi har fått ein del idear som vi skal ta tilbake til fellesnemnda. Ein god del spenstige innspel som nemnda kan utfordrast på og som vi må få inn i det vidare næringsarbeidet … Les meir Kreative idear for framtida